Bärbel Soetens-Gerbrandt  
Bärbel Soetens-Gerbrandt
 
     
 

Coaching

Persoonsgerichte coaching


Je voelt je onrustig en ontevreden. Je zou graag iets willen veranderen in je leven en regelmatig stel je jezelf de volgende vragen:
Wat wil ik eigenlijk?
Wat kan ik goed?
Wat vind ik eigenlijk leuk en wat acceptabel?
Welk soort werk motiveert me?
Wat zijn mijn sterke persoonlijke kanten?

Misschien is persoonsgerichte coaching dan precies dat wat je nodig hebt om je levenskwaliteit te verbeteren.
Coaching helpt je het beste uit jezelf te halen.
Coaching is een begeleidingsvorm die erop gericht is je zelfverantwoordelijkheid en je zelfsturing te bevorderen. Hierbij speelt reflectie een belangrijke rol.

Door de relatie te onderzoeken tussen jou en waar je mee bezig bent of wat je wilt bereiken, wordt je zelfsturend vermogen aangesproken. De bedoeling van coaching is je erbij te helpen, je talenten en kwaliteiten te ontdekken en verder te ontplooien. Positieve effecten van coaching kunnen zijn dat je creatiever omgaat met situaties, dat je keuzes maakt, dat je meer inzicht krijgt in je eigen functioneren.
Ik, als coach, help je daarbij jezelf beter te leren kennen, je vermogen tot zelfsturing te versterken en jezelf verder te ontwikkelen. Ik denk met je mee, ondersteun je en daag je uit.
De oplossing ligt uiteindelijk in jezelf.

Coaching is voor iedereen die aan zijn persoonlijke ontwikkeling wil werken en die bereid is over zichzelf te leren. Coaching kan betrekking hebben op je werk- of studiesituatie of op je privé-leven.
Hier zijn enkele voorbeelden die aanleiding kunnen zijn om coaching te zoeken:
• gebrek aan zelfvertrouwen
• moeite om een keuze te maken
• onrust
• het gevoel zinloos werk te doen
• probleemsituaties op het werk
• problemen met je gewicht
• stress, burn-out
• ontevredenheid

Mijn Werkwijze


Binnen Tranceformare begeleid ik je in het bereiken van je persoonlijke doelstelling.

Vanuit mijn therapeutische achtergrond staat de mens voor mij centraal. Belangrijker dan resultaten vind ik zelfonderzoek en zelfontplooing.
Ik zie coaching vooral als een ontdekkingsreis naar je eigen bron, inspiratie en kwaliteiten. Je wordt je bewust van wat je werkelijk belangrijk vindt. Je leert anders te denken, te handelen en te communiceren.
Aan het begin van het coachingstraject inventariseren wij je huidige situatie. Een belangrijk onderdeel daarbij vormt het zoeken en formuleren van een duidelijke, concrete en praktische doelstelling.
Samen onderzoeken wij wat je nodig hebt om je doelstelling te bereiken en ook wat je er tot nu aan hinderde. Hierbij maak ik gebruik van interventies uit o.a. NLP, Transactionele Analyse, lichaamswerk of het kernkwadrant. Ook kan EMDR binnen coaching worden toegepast. Met je doelstelling als leidraad werken wij samen aan een stappenplan.

Verschil tussen therapie en coaching


De scheiding tussen therapie en coaching is niet altijd duidelijk te trekken, vaak lopen ze in elkaar over. Toch zou je kunnen zeggen dat het belangrijkste verschil is, dat het bij therapie gaat om het overwinnen van psychische problemen, terwijl coaching erop gericht is op het realiseren van je doelen binnen een bepaalde context.
 
     
 
  "Elke tegenslag opent de deur naar een beter inzicht."
Griekse wijsheid

Elke tegenslag opent de deur naar een beter inzicht.
 
 
  Tranceformare
Eindhoven

  040-2528606
  06-42316690