Bärbel Soetens-Gerbrandt  
Bärbel Soetens-Gerbrandt
 
     
 

NLP

NLP werd in de vroege zeventiger jaren ontwikkeld door Richard Bandler en John Grinder.
NLP betekent Neuro-linguistisch programmeren ofwel het programmeren van je hersenen met taal.
NLP is een verzameling van modellen en methodieken voor innerlijke verandering (therapie) en effectieve communicatie.
NLP biedt technieken, die mensen helpen te veranderen. Kenmerkend daarbij is de oplossings- en doelgerichte manier van denken.
Tegelijk reikt NLP je handvatten aan om nieuwe vaardigheden te leren, waardoor je je effectiever leert te gedragen.

NLP en therapie


NLP is oplossingsgeoriënteerd en niet probleemgeoriënteerd en heeft als doel een verandering te bewerkstelligen van het denken en van beperkende overtuigingen.
De centrale vraag aan de cliënt binnen NLP is "Wat wil je bereiken?" of "Waar wil je naartoe?", "Wat is de gewenste situatie?"
Natuurlijk komt ook de vraag naar de huidige situatie aan bod. "Waar ben je nu?" "Wat doe je nu?". Hier wordt dan in het kort het probleem in kaart gebracht.
Als is vastgesteld wat de doelstelling van de cliënt is, komt de kernvraag: "Wat houdt je tegen om je doel te bereiken? Wat zijn je belemmeringen?"
Samen onderzoeken wij je vaste patronen in denken en sporen je mogelijke belemmerende overtuigingen op. De belemmeringen die naar voren komen, hebben vaak te maken met ervaringen in het verleden.
 
     
 
  "Emotie is de belangrijkste bron van alle bewustwording. Zonder emotie kan er geen transformatie van duisternis in licht en van apathie in beweging plaatsvinden."
Carl Jung

Emotie is de belangrijkste bron van alle bewustwording. Zonder emotie kan er geen transformatie van duisternis in licht en van apathie in beweging plaatsvinden.
 
 
  Tranceformare
Eindhoven

  040-2528606
  06-42316690