"Iemand met zijn schaduw confronteren, is hem zijn eigen licht laten zien".

C.G. Jung

Coaching

Misschien is persoonsgerichte coaching dan precies dat wat je nodig hebt om je levenskwaliteit te verbeteren.
Persoonsgerichte coaching is een op maat gemaakt begeleidingstraject dat je helpt je het beste uit jezelf te halen.
Coaching is een begeleidingsvorm die erop gericht is je zelfverantwoordelijkheid en je zelfsturing te bevorderen. Hierbij speelt reflectie een belangrijke rol.

Door de relatie te onderzoeken tussen jou en waar je mee bezig bent of wat je wilt bereiken, wordt je zelfsturend vermogen aangesproken. De bedoeling van coaching is je erbij te helpen, je talenten en kwaliteiten te ontdekken en verder te ontplooien. Positieve effecten van coaching kunnen zijn dat je creatiever omgaat met situaties, dat je keuzes maakt, dat je meer inzicht krijgt in je eigen functioneren.
Ik, als coach, help je daarbij jezelf beter te leren kennen, je vermogen tot zelfsturing te versterken en jezelf verder te ontwikkelen. Ik denk met je mee, ondersteun je en daag je uit. De oplossing ligt uiteindelijk in jezelf.

Coaching is voor iedereen die aan zijn persoonlijke ontwikkeling wil werken en die bereid is over zichzelf te leren. Coaching kan betrekking hebben op je werk- of studiesituatie of op je privé-leven.

Aanpak Binnen Tranceformare begeleid ik je in het bereiken van je persoonlijke doelstelling. Vanuit mijn therapeutische achtergrond staat de mens voor mij centraal. Belangrijker dan resultaten vind ik zelfonderzoek en zelfontplooiing. Ik zie coaching vooral als een ontdekkingsreis naar je eigen bron, inspiratie en kwaliteiten. Je wordt je bewust van wat je werkelijk belangrijk vindt. Je leert anders te denken, te handelen en te communiceren. Aan het begin van het coachingstraject inventariseren wij je huidige situatie. Een belangrijk onderdeel daarbij vormt het zoeken en formuleren van een duidelijke, concrete en praktische doelstelling. Samen onderzoeken wij wat je nodig hebt om je doelstelling te bereiken en ook wat je er tot nu aan hinderde. Hierbij maak ik gebruik van interventies uit o.a. NLP, Transactionele Analyse, lichaamswerk of het kernkwadrant. Ook kan EMDR binnen coaching worden toegepast. Met je doelstelling als leidraad werken wij samen aan een stappenplan. Verschil tussen therapie en coaching De scheiding tussen therapie en coaching is niet altijd duidelijk te trekken, vaak lopen ze in elkaar over. Toch zou je kunnen zeggen dat het belangrijkste verschil is, dat het bij therapie gaat om het overwinnen van psychische problemen, terwijl coaching erop gericht is op het realiseren van je doelen binnen een bepaalde context.
Ik sta even stil,
en dat is een hele vooruitgang.
Bertolt Brecht