"Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleeft.

Kierkegaard

Inner Child Therapy

Inner child therapie is een therapievorm voor volwassen waarin ervaringen in de kindertijd en de gevolgen daarvan op het latere leven in het middelpunt staan.

Bij de Inner-Child-Therapie gaat het daarom zich bewust te worden hoe kindervaringen doorwerken in het volwassen leven. Samen met de cliënt ga ik op zoek naar de rode draad in de zich herhalende belemmerende gedragingen en we ontdekken samen welke oplossingen tot de gewenste veranderingen kunnen leiden.

De term “Inner child “ of “innerlijk kind” doelt op een innerlijke zijnstoestand in het hier en nu, die zijn oorsprong heeft ergens in onze kindertijd. Als kind hebben we meer of minder pijnlijke ervaringen meegemaakt, die we om te overleven verdrongen hebben. Daardoor hebben we overlevings- en copingsstrategieën ontwikkelt, die tot automatische reacties leidden. Onze strategieën nemen we onbewust mee in ons volwassen leven.

Als volwassen zijn we ons niet bewust van deze verdringingen en ook niet van onze strategieën. Ons bewustzijn heeft zich als het ware in tweeën opgesplitst: het volwassen bewustzijn waar wij toegang toe hebben en het kindbewustzijn, waar alle ervaringen en overtuigingen over onze kindertijd zijn opgeslagen. In situaties die wij als volwassene als bedreigend ervaren, reageren we zonder het te weten vanuit ons kindbewustzijn.

Ons functioneren laat dan patronen zien, die de oude overtuigingen en oude pijn weerspiegelen. We voelen dan dat wat we als kind ook hebben gevoeld, we hebben hier alleen geen herinneringen meer aan.

Het gaat hier ook niet zozeer om expliciete feitelijke herinneringen, maar vooral over de impliciete emotionele herinneringen, die ons impliciete geheugen vormen. In de situatie zijn we ons niet bewust dat het herinneringen zijn, want we ervaren onze reactie als veroorzaakt door iets wat in het hier en nu gebeurt. Toch bevinden ons dan in een bewustzijnstoestand waarin we gedragingen, gedachten en gevoelens van toen in het nu herhalen. Het is een vorm van spontane regressie oftewel een natuurlijke trance.

Inner Child therapie helpt je deze kindbewustzijnstoestand te herkennen, door te werken en je te bevrijden van onvrijwillige automatische gedragingen uit de kindertijd.
Het doel van Inner Child therapie is dus om de verdringingen van vroeger bewust te maken en te integreren in het gezonde volwassen bewustzijn. Inner Child therapie draagt bij aan de ontwikkeling tot een autonome persoonlijkheid.
Inner Child therapie kenmerkt zich door een integratieve werkwijze, die verschillende therapeutische en psychologische benaderingen met elkaar combineert. De basis van de Inner Child therapie ligt in de Transactionele Analyse van Eric Berne, waarin hij drie belangrijke bewustszijnstoestanden onderscheidt, namelijk: de Ouder, de Volwassene en het Kind. Tevens spelen technieken en inzichten uit o.a. regressietherapie, contextuele therapie, mindfulness, hechtingstheorie en ook de werking van het brein een grote rol.

Aangezien heel veel emotionele en psychische problemen hun oorsprong in de kindertijd hebben, is Inner child therapie heel breed toepasbaar.
Voor de hand liegend is natuurlijk de toepassing bij verwerking van trauma’s die in de kindertijd hebben plaats gevonden. Maar ook bij burn-out, depressie, angsten en fobieën, minderwaardigheid, onzekerheid, gevoelens van eenzaamheid of stress, conflicten met partner of kind, heeft Inner Child therapie heel veel te bieden.

Kinderen kunnen zich gezonder ontwikkelen als opvoeders zich bewust zijn van hun eigen kind-ervaringen.
Louis Crijns