"Hoe meer een mens zichzelf onderzoekt, hoe meer kracht hij in zichzelf vindt.."

Inayat Khan

NLP therapie

NLP werd in de vroege zeventiger jaren ontwikkeld door Richard Bandler en John Grinder. NLP betekent Neuro-linguïstisch programmeren ofwel het programmeren van je hersenen met taal. NLP is een verzameling van modellen en technieken, die mensen helpen te veranderen. Kenmerkend daarbij is de oplossings- en doelgerichte manier van denken. NLP geeft inzicht in onbewuste processen en in de interne communicatie (dat wat je tegen jezelf zegt). Tegelijk reikt NLP je handvatten aan om nieuwe vaardigheden te leren, waardoor je je effectiever leert te gedragen.

NLP-therapie is oplossingsgeoriënteerd en niet probleemgeoriënteerd en heeft als doel een verandering te bewerkstelligen van het denken en van beperkende overtuigingen.

De centrale vraag aan de cliënt binnen NLP is “Wat wil je bereiken?” of “Waar wil je naartoe?”, “Wat is de gewenste situatie?”
Natuurlijk komt ook de vraag naar de huidige situatie aan bod. “Waar ben je nu?” “Wat doe je nu?”. Hier wordt dan in het kort het probleem in kaart gebracht.
Als is vastgesteld wat de doelstelling van de cliënt is, komt de kernvraag: “Wat houdt je tegen om je doel te bereiken? Wat zijn je belemmeringen?”

De eerste stap om het onzichtbare, zichtbaar te maken, is het stellen van een doel.
Anthony Robbins