"Iemand met zijn schaduw confronteren is hem zijn eigen licht laten zien".

C.G. Jung

Praktijkinformatie

Tarieven

Individuele therapie 60 min.
Per kwartier langer
Coaching 60 min.
Relatietherapie 90 min.
Telefonisch of Skype
Bedrijfstarief 60 min

€ 100,00 (BTW vrijgesteld) per consult 
€ 25,00
€ 100,00 
€ 150,00*
€ 50,00 per 30 min.
Op aanvraag

Tarieven

Individuele therapie 60 min.
€ 100,00 per consult

Per kwartier langer
€ 22,50

Coaching 60 min.
€ 100,00 (excl. 21%BTW) per consult

Relatietherapie 90 min.
€ 150,00

Telefonisch of Skype
€ 50,00 per 30 min

Bedrijfstarief 60 min
Op aanvraag

Vergoeding zorgverzekeraars

Ik ben geregistreerd ECP-therapeut en aangesloten bij het NVPA, de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten, en het NVECP, het Nederlands Verbond voor ECP-houders. Tevens ben ik geregistreerd bij RBCZ, Register voor Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg en in de AGB-database van Vektis. Hierdoor vergoeden verschillende ziektekostenverzekeraars de sessiekosten geheel of gedeeltelijk.

Voor meer infomatie over vergoedingen kijk op in Inpender en/of bij NVPA.

De behandelingen van Tranceformare vallen onder alternatieve geneeswijze.
Of je in aanmerking komt voor vergoeding is ook afhankelijk van je verzekeringspakket. Raadpleeg je polis en/of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Relatietherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars niet vergoed in de aanvullende verzekering. Dit betekent dat jullie de sessies zelf moeten betalen.

Annulering
Voor verzuimde sessies zonder berichtgeving en voor afzeggingen binnen 24 uur brengt Tranceformare de helft van de gereserveerde tijd in rekening. Deze kosten worden bij jezelf in rekening gebracht en kunnen niet worden gedeclareerd bij de verzekering. Het is belangrijk om je afspraken goed te beheren en zo nodig tijdig te wijzigen of af te zeggen.

Kwalificaties

Om me als therapeute te kwalificeren heb ik het diploma behaald van de  vierjarige opleiding hypnotherapie. Aansluitend heb ik de tweejarige opleiding gevold tot NLP-Masterpractitioner. Sindsdien blijf ik me verdiepen in de psyche van de mens en in de gevolgen van traumatische ervaringen op het volwassen leven door het volgende van diverse opleidingen en bijscholingen, zoals EMDR en IZR (interactieve zelfresonatie) gebaseerd op de traumapsychotherapie van Franz Ruppert. 

ECP

In 2013 heb ik het ECP behaald. Het ECP is een Europees kwaliteitskeurmerk dat staat voor goede zorg en professionaliteit en integriteit van de therapeut.
Als ECP-therapeute in de modaliteit hypno-psychotherapie ben ik lid van de NVPA en het NVECP en geregistreerd bij de EAP in Wenen.
Klik hier voor informatie over ECP

Klacht – en tuchtrecht
Je mag ervan uitgaan, dat de werkzaamheden binnen Tranceformare zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Mocht je toch klachten over de behandeling of over de manier van werken hebben, dan is het goed dat kenbaar te maken. Ik ben ervan overtuigd, dat we er samen uitkomen.
Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je je klacht schriftelijk indienen bij het secretariaat NVPA.

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving WKKgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Zo ben ik aangesloten bij SCAG, die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling.
Als uw klacht geen gehoor vindt bij de beroepsvereniging, kunt u zich richten tot het tuchtcollege van de  stichting tuchtrecht complementaire zorg TCZ .hetKwalificatie