"Ze zeggen altijd dat de tijd dingen verandert, maar de waarheid is dat je het zelf moet doen."

Andy Warhol

IZR

IZR is de afkorting van Interactieve Zelf- Resonantie. Het is een ervaringsgerichte psychotherapeutische methode die gestoeld is op moderne, erkende trauma- en hechtingstheorieën.

IZR is ontwikkeld door Interakt en is gebaseerd op de IoPT (Identiteitsgeoriënteerde Psychotraumatheorie en – theorie  van dr. Franz Ruppert, een Duitse professor.

De IZR – voorheen ook wel trauma- opstelling genoemd – is erop gericht contact te maken met het eigen verlangen en bijbehorende herinneringen, ervaringen en gevoelens. In deze werkwijze is’ jouw verlangen’  vertrekpunt van het verkennen van je innerlijke wereld. ‘Jouw verlangen’ kan elke vraag of wens zijn die jou op dit moment bezig houdt en die je in woorden benoemd.  Uitgaande van deze woorden in jouw verlangen ontvouwt zich als het ware een spiegel die je uitnodigt delen van jezelf te ontmoeten en je innerlijke dynamieken te onderzoeken. Op die manier ontdek je patronen die je misschien al vroeg in je leven heb ontwikkeld. Toen waren het de beste (meestal onbewuste) antwoorden op de omstandigheden waarin je verkeerde, maar in je huidige leven kunnen deze oude patronen je juist belemmeren.  Soms kunnen er  bijvoorbeeld traumatische ervaringen eronder liggen, die nog niet zijn verwerkt. Tijdens een IZR-proces  ontmoet je delen, gevoelens en drijfveren van jezelf waardoor je jezelf beter begrijpt, je gevoelens kan toelaten en je los kunt maken van oude patronen.

Het doel van IZR is om zeggenschap terug te winnen over jezelf en je eigen leven. Sleutelwoorden daarbij zijn mildheid en compassie met jezelf en anderen.

Ik ben als IZR-begeleider door Interakt toegelaten tot het in Nederland en België actieve professionele IZR-netwerk. Net als mijn collega’s in het IZR-netwerk ben ik gedegen opgeleid in de toepassing van de methode. We onderhouden onze kennis en vaardigheden door permanente educatie, zodat we op de hoogte blijven van nieuwe inzichten en ontwikkelingen en blijven reflecteren op onze persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Meer informatie over IZR en het IZR-netwerk vind je op [hyperlink http://izr-methode.nl]IZR-methode.nl[einde hyperlink].

Wanneer je bevestigt wat er is, maak je ruimte voor wat komt.
Carl Jung